เชิญร่วมกิจกรรม

 

 

1. ขอเชิญร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 นี้

กิจกรรม....

-09.30 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

-18.00 น. ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถศาลา

-18.30 น. ร่วมสวดอิติปิ โส 108 จบ

Read more

 

ประวัติวัดไทย

 

วัดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ..

เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2514 (1971) คณะสงฆ์อันมีพระเดช
พระคุณพระธรรมโกศาจารย(ชอบอนุจารี) วัดราษฎร์บำรุงเป็นหัวหน้าคณะ
และมีพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี เป็นเลขานุการเดินทางมาเยือน
สหรัฐอเมริกา คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดชได้ทราบข่าวจึงได้นิมนต์พักที่
นครลอสแองเจลิสก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้พบปะกับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล และสาธุชนจำนวนหนึ่งที่บ้านพักของคุณเกียรติ ได้สนทนาถึง
การสร้างวัดไทยขึ้นในนครลอสแองเจลิ ..

Read more

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 736-1514
fax:(818) 997-2826

Email: promjso@wat-thaila.com