ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

- ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อุโบสถศาลา วัดไทยลอสแองเจลิส  เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป แจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพได้ที่ โทร 818-780-4200 หรือ 818-445-6366 ขออนุโมทนา

- ร่วมเจริญสมาธิภาวนาเป็นเวลา 90 นาที (หรือตามกำลัง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ระหว่างเวลา 21.00 - 22.30 น. ณ อุโบสถศาลา นำโดยพระครูสังฆรักษ์เยือณศรัณย์

ขอเชิญร่วมบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันเสาร์-ว้นอาทิตย์ที่ 29-30 ตุลาคม 2559

Royal Rob Offering or Kathina Ceremony October 29-30, 2016. 09:30 AM - 5:00 PM.

ประวัติวัดไทย

วัดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ..

เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2514 (1971) คณะสงฆ์อันมีพระเดช
พระคุณพระธรรมโกศาจารย(ชอบอนุจารี) วัดราษฎร์บำรุงเป็นหัวหน้าคณะ
และมีพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี เป็นเลขานุการเดินทางมาเยือน
สหรัฐอเมริกา คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดชได้ทราบข่าวจึงได้นิมนต์พักที่
นครลอสแองเจลิสก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้พบปะกับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล และสาธุชนจำนวนหนึ่งที่บ้านพักของคุณเกียรติ ได้สนทนาถึง
การสร้างวัดไทยขึ้นในนครลอสแองเจลิ ..

Read more

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 671-0884
fax:(818) 997-2826

Email: watthaila@gmail.com