ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ว้นอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559

Arsalaha Puja Day

July 17, 2016

ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 09.30 น.

ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถศาลา เวลา 18.00 น.

ร่วมสวดอิติปิโส 108 จบ เวลา 19.00 น.

ณ อุโบสถศาลาวัดไทยลอสแองเจลิส

 

 

ประวัติวัดไทย

 

วัดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ..

เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2514 (1971) คณะสงฆ์อันมีพระเดช
พระคุณพระธรรมโกศาจารย(ชอบอนุจารี) วัดราษฎร์บำรุงเป็นหัวหน้าคณะ
และมีพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี เป็นเลขานุการเดินทางมาเยือน
สหรัฐอเมริกา คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดชได้ทราบข่าวจึงได้นิมนต์พักที่
นครลอสแองเจลิสก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้พบปะกับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล และสาธุชนจำนวนหนึ่งที่บ้านพักของคุณเกียรติ ได้สนทนาถึง
การสร้างวัดไทยขึ้นในนครลอสแองเจลิ ..

Read more

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 671-0884
fax:(818) 997-2826

Email: watthaila@gmail.com