ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)
- ประชาชนชาย-หญิง ร่วมเจริญจิตตภาวนา รักษาศีล ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2559 สอบถามรายละเอียดที่วัดไทยลอสแองเจลิส 818-780-4200 ต่อ โบสถ์ หรือ

ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00น. (4PM) เป็นต้นไป บริเวณด้านข้างอุโบสถศาลา

ชมภาพงานอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ได้ที่นี่

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

- ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อุโบสถศาลา วัดไทยลอสแองเจลิส  เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป แจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพได้ที่ โทร 818-780-4200 หรือ 818-445-6366 ขออนุโมทนา ชมภาพงานสวดพระอภิธรรม

- ร่วมเจริญสมาธิภาวนาเป็นเวลา 90 นาที (หรือตามกำลัง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ระหว่างเวลา 21.00 - 22.30 น. ณ อุโบสถศาลา นำโดยพระครูสังฆรักษ์เยือณศรัณย์

 

ประวัติวัดไทย

วัดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ..

เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2514 (1971) คณะสงฆ์อันมีพระเดช
พระคุณพระธรรมโกศาจารย(ชอบอนุจารี) วัดราษฎร์บำรุงเป็นหัวหน้าคณะ
และมีพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี เป็นเลขานุการเดินทางมาเยือน
สหรัฐอเมริกา คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดชได้ทราบข่าวจึงได้นิมนต์พักที่
นครลอสแองเจลิสก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้พบปะกับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล และสาธุชนจำนวนหนึ่งที่บ้านพักของคุณเกียรติ ได้สนทนาถึง
การสร้างวัดไทยขึ้นในนครลอสแองเจลิ ..

Read more

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 671-0884
fax:(818) 997-2826

Email: watthaila@gmail.com