เชิญร่วมกิจกรรม

 

     วัดไทยลอสแองเจลิส ขอเชิญชวนศาสนิกชน ร่วมแสดงมุทิตาจิต
แด่พระราชธรรมวิเทศ ที่ได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์ ในพระราชทินนาม "พระเทพมงคลวิเทศ"
     ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ

     วัดไทยลอสแองเจลิส ขอเชิญชวนศาสนิกชน ร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นมัสการหลวงพ่อแก้ว
     วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
     วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558

อ่านต่อ

Read more

ประวัติวัดไทย

วัดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ..

    เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2514 (1971) คณะสงฆ์อันมีพระเดช
พระคุณพระธรรมโกศาจารย(ชอบอนุจารี) วัดราษฎร์บำรุงเป็นหัวหน้าคณะ
และมีพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี เป็นเลขานุการเดินทางมาเยือน
สหรัฐอเมริกา คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดชได้ทราบข่าวจึงได้นิมนต์พักที่
นครลอสแองเจลิสก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้พบปะกับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล และสาธุชนจำนวนหนึ่งที่บ้านพักของคุณเกียรติ ได้สนทนาถึง
การสร้างวัดไทยขึ้นในนครลอสแองเจลิ ..

Read more

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave
North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 736-1514
E-mail: info@watthai.com