ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม กิจกรรมประเพณี สงกรานต์

8 - 9 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 8.00น. - 18.00น. ทั้งเสาร์ และอาทิตย์
- ทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน
- และกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ อีกหลายรายการ

เชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมชำระค่าที่ดินงวดสุดท้าย

กองละ $100 แจ้งความประสงค์ได้ที่วัดไทยลอสแองเจลิส ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป ทอดพร้อมกันในวันสงกรานต์ ขออนุโมทนา

ประวัติวัดไทย

วัดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ..

เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2514 (1971) คณะสงฆ์อันมีพระเดช
พระคุณพระธรรมโกศาจารย(ชอบอนุจารี) วัดราษฎร์บำรุงเป็นหัวหน้าคณะ
และมีพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี เป็นเลขานุการเดินทางมาเยือน
สหรัฐอเมริกา คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดชได้ทราบข่าวจึงได้นิมนต์พักที่
นครลอสแองเจลิสก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้พบปะกับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล และสาธุชนจำนวนหนึ่งที่บ้านพักของคุณเกียรติ ได้สนทนาถึง
การสร้างวัดไทยขึ้นในนครลอสแองเจลิ ..

Read more

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 671-0884
fax:(818) 997-2826

Email: watthaila@gmail.com