เชิญร่วมกิจกรรม

 

1. ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 นี้ เวลา 09.30 น. อ่านต่อ

2. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญงานกฐินพระราชทาน และประเพณีลอยกระทงในวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ

3. ช่วงเข้าพรรษานี้ขอเชิญศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00 น. ที่อุโบสถ อ่านต่อ

Read more

ประวัติวัดไทย

 

วัดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ..

เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2514 (1971) คณะสงฆ์อันมีพระเดช
พระคุณพระธรรมโกศาจารย(ชอบอนุจารี) วัดราษฎร์บำรุงเป็นหัวหน้าคณะ
และมีพระมหาธีระพันธ์ เมตตาวิหารี เป็นเลขานุการเดินทางมาเยือน
สหรัฐอเมริกา คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดชได้ทราบข่าวจึงได้นิมนต์พักที่
นครลอสแองเจลิสก่อนเดินทางกลับประเทศไทย ได้พบปะกับคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล และสาธุชนจำนวนหนึ่งที่บ้านพักของคุณเกียรติ ได้สนทนาถึง
การสร้างวัดไทยขึ้นในนครลอสแองเจลิ ..

Read more

 

 

ติดต่อวัดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่อยู่:8225 Coldwater Canyon Ave
North Hollywood, CA 91605
Phone:(818) 780-4200
Office:(818) 736-1514
E-mail: info@watthai.com